شرکت خدمات پارک های صنعتی ایران خودرو

خدمات پشتیبانی و مشاوره

شرکت خدمات پارک های صنعتی ایسیکو

خدمات پشتیبانی و مشاوره

درباره پارک های صنعتی بدانیم

شركت “خدمات پارك­هاي صنعتي ايران­خودرو (سهامي خاص)” به شماره ثبت 202410 از سال 1382 با هدف ارائه خدمات عمومي و صنعتي به سايت مركزي ايران ­خودرو تاسيس شده است. گروه ايران ­خودرو صاحب 100% سهام اين شركت مي­باشد. با توجه به هدف­گذاري شركت مادر براي تجميع فعاليت­هاي لجستيكي گروه صنعتي، درشركت”مهندسي خدمات صنعتي ايران­ خودرو (ايسيكو)” و گسترش قابل توجه فعاليت­هاي اجرايي ناشي از اين تصميم، ضرورت فعال نمودن شركت “خدمات پارك­هاي صنعتي ايران­خودرو” براي انجام تخصصي بخشي از فعاليت­هاي خدمات عمومي، صنعتي و پشتيباني لجستيك به اين شركت احساس شده و از اواخر سال 1399 اين تصميم به مرحله اجرا درآمده است.

همچنین از ابتداي سال 1400 با تغييرات هيات مديره بخشي از فعاليتهاي ايسيكو در حوزه تامين منابع انساني در قراردادهاي سايت ايران خودرو و توسعه بازار به اين شركت واگذار شده است که در حوزه خدمات عمومي و فضاي سبز به مرحله اجرا درآمده است. برنامه ­هاي توسعهاي متعددي از قبیبل تامين نيروي انساني در سايت­هاي توليدي كشور (تهران، تبريز، شيراز، مشهد، بابل، كرمانشاه، ساوه و …) ، نقليه و جابجايي و گذاشت و برداشت، ايجاد و نگهداري فضاي سبز ، خريد ملزومات و ادوات ، فروش كالاها و قطعات نيز در سال 1402 در دست اقدام می باشد.

حوزه های فعالیت