درباره شرکت خدمات پارک های صنعتی بیشتر بدانیم

شركت "خدمات پارك هاي صنعتي ايران خودرو "

(سهامي خاص)

شركت “خدمات پارك­هاي صنعتي ايران­خودرو (سهامي خاص)” به شماره ثبت 202410 از سال 1382 با هدف ارائه خدمات عمومي و صنعتي به سايت مركزي ايران­خودرو تاسيس شده است. اين شركت يكي از زيرمجموعه­هاي گروه ايران­خودروست. گروه ايران­خودرو صاحب 100% سهام اين شركت مي­باشد. با توجه به هدف­گذاري شركت مادر براي تجميع فعاليت­هاي لجستيكي گروه صنعتي، در شركت “مهندسي خدمات صنعتي ايران­خودرو (ايسيكو)” و گسترش قابل توجه فعاليت­هاي اجرايي ناشي از اين تصميم، ضرورت فعال نمودن شركت “خدمات پارك­هاي صنعتي ايران­خودرو” براي انجام تخصصي بخشي از فعاليت­هاي خدمات عمومي، صنعتي و پشتيباني لجستيك به اين شركت احساس شده و از اواخر سال 1399 اين تصميم به مرحله اجرا درآمده است.از ابتداي سال 1400 با تغييرات هيات مديره بخشي از فعاليتهاي ايسيكو در حوزه تامين منابع انساني در قراردادهاي سايت ايران خودرو و توسعه بازار به اين شركت واگذار شده است همچنين در سال 1401 فعاليت هايي در حوزه خدمات عمومي و فضاي سبز به مرحله اجرا درآمده است. برنامه­هاي توسعه­اي متعددي نيز در سال 1402 در دست اقدام است.

رضا غريب نژاد

رييس و عضو غيرموظف هيات مديره

غلامرضا كيانپور

رييس و عضو غيرموظف هيات مديره

جواد مفاخري

رييس و عضو موظف هيات مديره

ساختار سازمانی شرکت خدمات پارک های صنعتی